Olet täällä

Kansainvälinen TKI-toiminta

Ammattikorkeakoulu tukee alueensa kehittymistä ja luo uutta osaamista. Elinkeinojen ja palvelujen kehittämisessä ammattikorkeakoulu on edelläkävijä, kokeilija ja käyttöönottaja. Uusin tieto ja osaaminen siirtyy alueelle nopeimmin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kautta.

Savonia tekee yhteisiä TKI-hankkeita kotimaan lisäksi laajoissa kansainvälisissä verkostoissa. Tärkeimmät kumppanuudet on rakennettu tukemaan Savonian omaa strategiaa.

Painoaloilla kansainvälinen TKI-toiminta on esimerkiksi tätä:

  • Alkutuotanto ja elintarvikkeet: Merkittävänä kansainvälisenä hankkeena on viime vuosina toteutettu Kosovoon suuntautuvaa TAGAK-hanketta, jonka tavoitteena on kehittää Kosovon maataloutta ja sen neuvontajärjestelmää.
  • Energia, ympäristö ja turvallisuus: Vesihuolto, jäteveden puhdistus, jätteen biokaasutus, akkuteknologia, maatalouden yritystalous, maatalousneuvonnan kehittäminen jne. Ympäristötekniikka, energiatekniikka ja luonnonvarojen käyttö tuovat konkreettisen ulottuvuuden inhimilliseen turvallisuuteen. Yhteistyö suuntautuu mm. Itämeren ympärille, Saksaan, Tanskaan, Alankomaihin, Venäjälle ja Kosovoon.
  • Käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut: Langaton terveysteknologia, äiti-lapsi -terveys, terveydenhuollon palvelut, ikääntyvät sekä asiakaslähtöisyys. Savonialla hyvinvointipalvelujen kentässä yhdistyvät terveyden edistäminen, kansanterveys, sosiaalityö, terveydenhuolto, mobiilitekniikka ja sensorit. Tutkimusta, kehittämistä ja innovaatioita tehdään eurooppalaisten, afrikkalaisten, kiinalaisten, thaimaalaisten, australialaisten ja amerikkalaisten kumppaneiden kanssa.
  • Integroitu tuotekehitys: Kohderyhmä on teknologiateollisuuden toimitusverkostot ja erityisinä osaamisalueina monialainen tuotekehitys ja virtuaaliset toimintaympäristöt. Muotoilun ja liiketalouden tiivis yhteys tekniikkaan on Savonian erityinen vahvuus. Yhteisiä projekteja on suunnitteilla Saksan, USA:n ja Ranskan suunnilla.

Myös kansainvälisen TKI-työn motiivina on koulutuksen kehittyminen. Siinä opiskelijat pääsevät mukaan oman alansa kansainvälisiin hankkeisiin ja tekemään töitä. Kotimaassa Savonian englanninkieliset koulutusohjelmat tuovat luontevan kanavan opiskelijavaihtoihin.

Kansainvälinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on henkilöstölle välttämätön osa oman asiantuntemuksen kehittämistä ja omalla ammattialalla vaikuttamista. Jokaisen ulkomaisen TKI-vierailun ja muun yhteydenpidon tavoitteena on syventää yhteistyötä, löytää yhteisiä projekteja opiskelijoille, tunnistaa uusia kehittämistarpeita, tehdä julkaisuja tai etsiä koulutuksen vientimahdollisuuksia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube