Vaihto-ohjelmat

Olemme mukana useissa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa ja yhteistyöprojekteissa. Meillä on noin 160 yhteistyökumppania 30 maassa eri puolilla maailmaa. Keskeisimmät henkilöstö- ja opiskelijavaihtokanavat ovat ERASMUS +, TEMPUS ja NORDPLUS.

ERASMUS+ korkeakoulutukselle on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille vuosille 2014–2020. Sen avulla tuetaan eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyötä sekä korkeakoulujen välistä opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuutta. Lisäksi ohjelma tukee korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä ja liikkuvuutta. ERASMUS+ -ohjelmaan voivat osallistua ohjelmamaat, joita ovat EU-maat sekä Norja, Islanti, Liechtenstein, Turkki ja Makedonia. Joihinkin toimintoihin voivat osallistua lisäksi kumppanimaat, joita on noin 150. ERASMUS+ korkeakoulutukselle tukee sekä yksilöiden liikkuvuutta että pitkäkestoisia hankkeita. Ohjelma sisältää seuraavat avaintoimet:

Avaintoimi 1 – liikkuvuus
- Opiskelijoiden, harjoittelijoiden, opettajien ja korkeakoulujen muun henkilökunnan liikkuvuus. Vaihdot perustuvat alakohtaisiin korkeakoulujen välisiin sopimuksiin. Ulkomailla opiskelun tai harjoittelun kesto on 3-12 kk ja jokainen ohjelman puitteissa vaihtoon valittu opiskelija saa matka-apurahan, jonka suuruus riippuu vaihdon kokonaiskestosta ja kohdemaasta. Haku ERASMUS + ohjelmaan tapahtuu Mobility Online järjestelmän kautta.

Avaintoimi 2 – hankkeet
- Strategiset kumppanuushankkeet (Strategic partnerships)
- Tietoyhteenliittymät (Knowledge alliances)
- Kapasiteetinvahvistamishankkeet (Capacity building) - esimerkiksi TEMPUS ohjelma. Ohjelman tarkoituksena on tukea IVY-maiden yhteiskuntajärjestelmien muutoksissa ja kehittää niiden korkeakoulujärjestelmiä sekä luoda yhteyksiä Euroopan Unioniin myös liikkuvuuden ja yhteisten tutkintojen avulla.

NORDPLUS on pohjoismainen korkeakoulujen verkostopohjainen yhteistyöohjelma, jonka puitteissa järjestetään opiskelija- ja opettajavaihtoa. Vaihdot perustuvat pääasiallisesti tietyn korkeakouluverkoston tekemään alakohtaiseen sopimukseen ja haku tapahtuu oman yksikön kautta. Jokainen vaihtoon lähtevä opiskelija ja opettaja saavat apurahan, jonka tarkoituksena on kattaa vaihdosta koituvia ylimääräisiä kustannuksia.

FIRST-OHJELMA on CIMO:n hallinnoima Suomen ja Venäjän välinen opiskelijavaihto-ohjelma. Ohjelman avulla edistetään kahdensuuntaista opiskelijaliikkuvuutta maiden välillä. Vaihdon kesto on minimissään 3 kuukautta.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube