Olet täällä

Aluepäällikkö Antti Hynninen

Antti on valmistunut liiketalouden Kuopion yksiköstä liiketalouden koulutusohjelmasta tradenomiksi vuonna 2008.

Opiskelukokemukset

Opintoihin liittyvät asiat, jotka ovat eniten vaikuttaneet työllistymiseen:

- Minun kohdallani harjoittelupaikalla oli erittäin merkittävä osa työllistymisen kannalta. Pidin muutenkin harjoittelupaikkaa ja työn sisältöä tärkeänä osana opintojani. Minun oli mahdollista suorittaa työharjoittelu tutussa yrityksessä, jossa olin tehnyt töitä opiskelujen ohella. Koin kuitenkin tarvitsevani harjoittelulta enemmän ja olin valmis vaikka maksamaan, jotta saisin aidoista kiinnostavan ja ennen kaikkea opettavan harjoittelupaikan.

- Harjoittelupaikan lisäksi kattavat ja opettavaiset markkinoinnin kurssit ovat olleet hyödyksi nykyisen työpaikan saannissa.

Asiat ja opinnot, mitä olisi kannattanut suorittaa opiskeluaikana:

- Kieliopintoja olisi ollut hyvä käydä enemmän ja syventyä niihin. Omassa työssäni esim. saksankielellä olisi käyttöä. Perusteet ovat kyllä hallussa, mutta vaikkapa vaihto-opiskelujakso saksankielisessä maassa olisi ollut erittäin tervetullut.

- ATK-taitoja olisi myös voinut syventää opiskeluaikana. Varsinkin kuvankäsittelyohjelmistojen hallinta olisivat hyödyksi.

Harjoittelupaikkani opiskelun aikana:

  • Lignell&Piispanen 3,5kk Markkinointiassistentti
  • Työ-ja Elinkeinoministeriö 5kk Harjoittelija

Opinnäytetyön vaikutus ammatilliseen kehitykseen ja työllistymiseen:

- Opinnäytetyöni tein Työ-ja Elinkeinoministeriöön. Aiheeni käsitteli ministeriön toimialapalvelun kautta julkaistavien toimialakatsausten liitteenä olevia kansainvälistymiskatsauksia. Toimialaraportit ovat kattavia tietopaketteja useilta eri toimialoilta Suomessa. Raportit pureutuvat toimialojen nykytilaan, tunnuslukuihin, liikevaihtotietoihin, kansainvälistymiseen ja tulevaisuuteen.

- Työllistymiseen opinnäytetyö ei suoranaisesti vaikuttanut, mutta sen kautta opin paljon tutkimustyön tekemisestä, analyyttisesta pohdinnasta ja olennaisten asioiden oivaltamisesta.

Työllistyminen ja työura

Työhistoria:

- Toimin tällä hetkellä aluepäällikkönä Lignell&Piispasella. Yritys on Suomen johtava marjaliköörien valmistaja ja tunnettu alkoholituotteiden valmistaja. Yrityksen historia yltää aina 1800-luvulle asti. Tänä päivänä Lignell&Piispanen toimii edelleen perheyrityksenä. Työtehtäviini kuuluu vastata yrityksemme alkoholituotteiden myynnistä Keski-ja Pohjois-Suomen alueella. Työssäni hoidan paljon asiakastapaamisia ja pohdin markkinointiin liittyviä toimenpiteitä. Pk-yrityksen hyviin puoliin kuuluu tiivis työyhteisö, jolta saan tukea ja työskentely sujuukin usein parhaiten yhdessä asioita hoitaen. Lisäksi hoidan yrityksemme verovapaata kauppaa Itämeren laivoilla ja avustan tarvittaessa vientiin liittyvissä asioissa.

- Aiemmin olen työskennellyt Työ-ja elinkeinoministeriössä Helsingissä. Silloin tehtäviini kuului mm. internet-sivujen päivitys, erilaiset avustavat tehtävät sekä markkinoinnilliset toimenpiteet.

- Lisäksi olen työskennellyt opiskelujen ohella Clas Ohlsonilla myyjänä sekä useissa ravintoloissa baarityöntekijänä. Opiskelujen aikana käväisin myös Kosovossa rauhanturvatehtävissä.

Työnhakumenetelmät:

- Nykyinen työpaikka löytyi työharjoittelun kautta. Etsiessäni minulle sopivaa harjoittelupaikkaa, käytin avukseni internettiä sekä henkilökohtaisia kontakteja. Opiskelupaikkani kautta sain tietoa harjoittelupaikasta, josta tuli lopulta nykyinen työpaikkani.

Urakehitykseen vaikuttaneet tekijät:

-  Vastaukseni on hieman kliseenomainen mutta kyllä täytyy todeta urakehitykseni olleen monen asian yhteensattuma. Opiskeluihin pyrin panostamaan, mutta lopullisen työpaikan löytämisessä on taustalla hieman onneakin. Olen koittanut olla aktiivinen ja ajatella positiivisesti asioista. Nostin harjoittelupaikan mielessäni korkealle sijalle ja halusin todella panostaa harjoittelujakson sisältöön. Koulultani viimein sain vinkin hyvästä ja kiinnostavasta harjoittelupaikasta.

Vapaamuotoiset terveiset:

- Opiskelijat: Panostakaa harjoitteluun! Älkää menkö sieltä, mistä aita on matalin! Lähtekää vaikka Filipiineille myymään ja markkinoimaan heijastimia, kunhan huolehditte, että opitte jotain uutta harjoittelun kautta. Kaikella kunnioituksella, mutta usean vuoden takainen kesätyöpaikka ei välttämättä tuo lisää sisältöä osaamiseenne. Suosittelen myös vaihtoon lähtemistä opiskelujen aikana sekä kielten opiskelua...siis muidenkin kuin englannin kielen!

- Opettajat ja yksiköt: Koettakaa saada entistä tiiviimpää yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Mikään ei ole opettavaisempaa opiskelijoille kuin oikeiden projektien tekeminen. Kiitoksia panostuksistanne uusien osaajien koulutukseen!

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube