Olet täällä

Opiskelu maailmalla

Savonian muotoilun koulutuksen kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on, että opiskelija oppii jo opintojen aikana ymmärtämään ja kohtaamaan kansainvälistyvän työelämän. Koulutuksen päättyessä opiskelija on saavuttanut sellaisen asenne-, tieto- ja taitotason, jota toiminta kulttuurialan kansainvälistyvässä työelämässä edellyttää. Ulkomainen opiskelujakso tuo lisäarvoa Muotoilija (AMK) tutkintoosi ja monipuolistaa opiskelumahdollisuuksiasi.

Voit opiskella esim. sellaisia kursseja, joita Savoniassa tai Suomessa ei ole tarjolla. Saat moniin tuttuihin asioihin uudenlaisen näkökulman, kun niitä käsitellään toisessa korkeakoulussa eri lähtökohdista ja eri tavoin.

Kansainvälisen toiminnan keskeisimpiä muotoja ovat opiskelija- ja harjoittelijavaihdot, opettaja- ja asiantuntijavaihdot, intensiivikurssit Suomessa ja ulkomailla sekä kansainväliset tutkimus- ja kehittämishankkeet. Opiskelijan kansainvälistymisen mahdollisuutena tuetaan myös kotimaassa tapahtuvaa kansainvälistymistä. Opiskelu yhdessä ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa on mahdollista opintojaksoilla ja monikulttuurisuus opinnoissa toteutuu myös ulkomaalaisten vierailevien luennoitsijoiden ansiosta. Opiskelijat voivat osallistua myös kansainväliseen opiskelijatuutoritoimintaan.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube