Olet täällä

Opettajuuden kehittyminen

Kasvaminen musiikin ja tanssin opettajaksi ja ammattilaiseksi vaatii paljon harjoittelua. Opinnoista lähes neljännes on pedagogista harjoittelua. Harjoitteluun kuuluu muun muassa harjoitusoppilaiden ohjaaminen.

Musiikin koulutusohjelmassa tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot antavat yleisen opettajan kelpoisuuden ja näin mm. opettajan pätevyyden ammatilliselle II asteelle. Musiikkipedagogin (AMK) tutkinnon suorittaneella on musiikkipedagogin tehtävien lisäksi valmiuksia toimia muissakin musiikkialan tehtävissä.

Tanssinopettajan koulutusohjelmassa tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot antavat yleisen opettajan kelpoisuuden ja näin mm. opettajan pätevyyden ammatilliselle II asteelle. Koulutus antaa valmiuksia myös koreografian, tanssin tutkimuksen, taidekasvatusalan ja taidehallinnon jatko-opintoihin sekä virikkeitä alan yritystoimintaan.

Tutkinnon suorittaneet toimivat pääasiassa taiteen perusopetusta ja tanssin ammatillista koulutusta antavissa kunnallisissa ja yksityisissä oppilaitoksissa.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube