Perehdyttäminen ja työvuorot

Perehdyttäminen

Harjoitteluun perehtyminen toteutetaan erikseen oppilaitoksessa tutkinto-ohjelmittain. Perehdyttämisellä on tärkeä merkitys harjoittelun onnistumisessa, joten huolehdi, että olet paikalla. Lisäksi harjoittelupaikat, kuten Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen Harjulan sairaala  ja Ylä-Savon sote pitävät perehdytyksen keskitetysti. Muissa harjoittelupaikoissa perehdytys toteutetaan muulla tavalla.

Organisaatioiden perehdytykset ovat samansisältöisiä.

KUOPION KAUPUNKI, Harjulan sairaala Yhdyshenkilö Hanna Rytkönen (hanna.rytkonen(at)kuopio.fi).  Tilaisuudet ovat Harjulan sairaalan KOULUTUSTILASSA (Rakennus 4, alakerta, C-ovi)

YLÄ-SAVON SOTE  (kaikki Ylä-Savon Sote alueelle menevät opiskelijat). Yhdyshenkilönä opiskelijaohjauksen koordinaattori Anna-Liisa Janatuinen (@ylasavonsote.fi).

Opiskelijoiden perehdytystilaisuudet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä panemidan vuoksi peruttu keväältä 2020.

KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA (KYS), Klinikkaopettajat (@kuh.fi) 

********************************************************************************

Harjoittelussa noudatettava työaika

Harjoittelussa noudatetaan työelämän sääntöjä. Opiskelija ei saa kerätä vapaata tekemällä harjoittelua yhteen putkeen ilman viikoittaisia vapaapäiviä. Viikkolevon täytyy toteutua.

HUOM! Äitiyslomalla (1kk ennen laskettuaaikaa) ei mennä harjoitteluun.

Työvuorolomake on virallinen asiakirja, joka tulee täyttää asianmukaisesti. Opiskelija vastaa työvuoromerkintöjensä paikkansapitävyydestä. Opiskelija vahvistaa toteutuneet työvuorot omalla allekirjoituksellaan ja ohjaaja hyväksyy ne. Opiskelija huolehtii, että toteutuneista työvuoroista jää harjoittelupaikkaan jäljennös ja alkuperäinen toimitetaan ohjaavalle opettajalle, joka voi antaa suoritusmerkinnän vasta saatuaan selvityksen toteutuneesta työajasta.

Jos opiskelija sairastuu, hänen tulee ilmoittaa siitä riittävän ajoissa ennen työvuoron alkua harjoittelupaikkaan. Sairauspäivä merkitään S:llä työvuorolomakkeeseen. Tarvittaessa on otettava yhteys ohjaavaan opettajaan. Poissaolot korvataan. Ohje hoitotyön opiskelijoiden työvuorojen suunnitteluun.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube