Vakuutusturva

Savonia-ammattikorkeakoulun osakeyhtiöllä on yhteinen tapaturmavakuutus sekä kotimaassa että vaihto-opiskelijana olevia varten. Vakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, voimisteltaessa, välitunneilla sekä otettaessa osaa yksikön opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin urheilusuorituksiin, retkiin, käynteihin näyttelyissä, museoissa, tehtaissa jne. sekä matkalla suorinta tietä koulutusyksikköön tai koulutusyksiköstä. Vakuutus käsittää myös käytännöllisissä harjoittelutöissä ja välittömillä työmatkoilla sattuvat tapaturmat.

Tapaturman sattuessa toimi näin:

Terveydenhuoltopalvelut järjestää se kunta, jonka alueella ammattikorkeakoulun yksikkö sijaitsee.
Ota välittömästi yhteyttä vakuutusasioita hoitavaan henkilöön (tiedot alla).
Tapaturmasta ja vahingosta tulee täyttää sähköinen tapaturmailmoitus.

Pääset tekemään ilmoituksen tästä >>

Tapaturmailmoitus korvaa vakuutustodistuksen. Ilmoitus tulee tehdä 10 arkipäivän kuluessa. Vaikkei tapahtumasta aiheutuisikaan vahinkohetkellä isoja terveydellisiä ongelmia, mutta jos myöhemmin ilmenee joitain vaivoja, on tapahtumaa vaikeata saada vakuutuksen piiriin.

 
Yhdyshenkilöt ovat:
 
Microkadun kampus:
Kristiina Ahlberg puh.044 785 6905
Seija Jäntti puh.044 785 5077
 
Opistotien kampus ja Pelastusopisto:
Oili Jäppinen puh.044 785 6204
 
Musiikki ja tanssi:
Kristiina Ahlberg puh.044 785 6905
 
Iisalmen kampus:
Sirpa Halonen puh.044 785 6604
 
Varkauden kampus:
Kirsi Tukiainen puh.044 785 6768

 

Opiskelija on itse vastuussa tapaturmailmoituksen tekemisestä. Äkillinen sairaustapaus ei kuulu tapaturmavakuutuksen piiriin, vaan sen aiheuttamista kustannuksista mm. hoitoon hakeutuminen taksilla, opiskelija vastaa itse.

Harjoittelussa oleva opiskelija rinnastetaan vastuuvakuutuksen osalta harjoittelupaikan työsuhteessa oleviin työntekijöihin.

Halutessaan opiskelija voi parantaa vakuutusturvaansa vapaaehtoisella vastuuvakuutuksella. Liittymällä ammattijärjestön opiskelijajäseneksi saa myös ammattijärjestön tarjoamat maksuttomat vakuutusetuudet.

Savonian opiskelijat on vakuutettu ja opiskelijoiden vakuutusturva sisältää: 
 

  1. Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisessa palkattomassa käytännön harjoittelussa ja koulussa käytännön työn opetuksessa. Ulkomaalaisista opiskelijoista vain ne, jotka suorittavat suomalaista tutkintoa kuuluvat tämän vakuutuksen piiriin eli vaihto-opiskelijat eivät kuulu.
  2. Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus täydentää lakisääteistä ja on voimassa muussa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa. Vakuutuksen piiriin kuuluminen edellyttää sitä, että opiskelijalla on kotipaikka Suomessa ja kuuluu suomalaisen sosiaaliturvan piiriin (= tästä osoituksena on voimassa oleva kela-kortti)
  3. Kummatkin tapaturmavakuutukset korvaavat ainoastaan tapaturmasta johtuvia kuluja (ei esim. sairastumista)
  4. Kun opiskelija matkustaa ulkomaille on hänen otettava lisäturvaksi matkavakuutus (esim. matkalla sairastumisen varalta jne.) tai tarkistettava sisältyykö esim. omaan kotivakuutukseen jatkuva matkavakuutus.
  5. Työharjoittelijavakuutus korvaa harjoittelupaikan omalle tai hallinnassa olleelle omaisuudelle palkattomassa harjoittelussa opiskelijan toiminnasta aiheutuneita suoranaisia omaisuusvahinkoja. Se on toissijainen harjoittelupaikan omiin vakuutuksiin nähden (eli aina harjoittelupaikan omat vakuutukset selvitettävä ensin).
  6. Ulkopuolisille mahdollisesti aiheutuneet vahingot käsitellään pääsääntöisesti harjoittelupaikan vastuuvakuutuksista. Opiskelijalle voi myös syntyä henkilökohtainen korvausvelvollisuus samoin edellytyksin kuin työntekijällä yleensä työnantajaansa kohtaan. 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube