Työturvallisuus ja hygienia

Työturvallisuuteen kuuluvat mm. puhdas ja sopiva suojavaate, hyvät työkengät, asiallinen ulkoasu ja sinun hyvä henkilökohtainen hygienia, ajatasainen rokotussuoja, asiallinen käytös sekä aseptinen työskentely.

Opiskelun ja toiminnan turvallisuus: huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Sinun tulee olla tietoinen siitä, että Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelija voidaan velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä (esimerkiksi jos testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi; tämä edellyttää myös tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttymistä).

Opiskelijalta voidaan  pyytää myös ote rikosrekisteristä (esimerkiksi silloin, kun opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät opiskelijan työskentelemistä alaikäisten parissa). Ote pyydetään opintojen aikana ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeellista tietää, ettei harjoitteluun lähtevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää vakavista rikoksista.

Suojavaatteet

Hygienian, puhtauden ja siisteyden ylläpidossa ja edistämisessä olennaisena tekijänä on suojavaatteen käyttö. Suojavaatteen opiskelijat saavat yleensä harjoittelupaikasta. Omien suojavaatteiden käyttö harjoittelupaikoilla on kielletty paitsi organisaation/ ohjaavan opettajan toisin ilmoittaessa.

Työjalkineet

Opiskelija hankkii itse työjalkineet. Työasun tulee kokonaisuudessaan olla asiallinen, siisti ja puhdas. Työjalkineiden tulee olla turvalliset, hygieeniset ja ne tulee puhdistaa säännöllisesti. Sukat kuuluvat työasuun. Sukat opiskelija hankkii ja huoltaa itse.

Käsihygienia

Käsienpesu ja käsien desinfektio ovat tärkein toimenpide infektioiden torjunnassa (Henkilöstön ja opiskelijoiden työturvallisuuteen ja hygieniaan liittyviä ohjeita potilastyössä /KYS). Kynnet pidetään lyhyinä ja puhtaina. Käsien alueen tulehdukset on hoidettava nopeasti ja tehokkaasti. Kynsilakan käyttöä ei suositella. Teko- ja rakennekynsien sekä kynsikorujen käyttö on kielletty. (KYS. Hallinnollinen ohje 5/2006, päivitetty 2011.)

Potilas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi työssä ei käytetä sormuksia, rannekoruja eikä rannekelloa. Kasvojen alueen lävistykset ja riippuvat, suuret korvakorut eivät kuulu työasuun. Pitkät hiukset tulee olla sidottuina eikä rastatukka hygieniasyistä sovi potilastyöhön. Voimakkaat hajusteet niin naisilla kuin miehillä voivat aiheuttaa allergisia reaktioita potilaalle tai työtovereille, joten niiden käyttöä on vältettävä. (KYS. Hallinnollinen ohje 5/2006, päivitetty 2011.)

Jos opiskelija on osallistunut ohjatun harjoittelun tai muun työskentelyn aikana MRSA-potilaan hoitoon osastolla, jossa on hoidossa useampia kuin yksi MRSA-potilas, otetaan opiskelijalta opiskeluterveydenhuollossa MRSA-näyte

Rokotukset ja pistotapaturma

Harjoittelun edellytyksenä on voimassa olevat rokotukset. Tämä sisältää myös tuhka- ja vesirokon sekä kausi-influenssa rokotteen. (Tartuntatautilaki 2017, pykälä 48 astuu voimaan 1.3.2018.). Tässä käyttöösi rokotustodistuspohja (LIITE).

Terveysalan opiskelijoille suunnattuihin ohjeisiin voit tutustua seuraavilla www-sivuilla (esim. rokotukset, neulanpistotapaturmat yms.)

Tuberkuloosin seulontaohje

Hajusteettomuus / tupakointi

Kaikenlaisten hajusteiden käyttö ja tupakointi on ehdottomasti kielletty harjoittelun aikana.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube