Olet täällä

Apulaisosastonhoitaja Heli Kekäläinen

Olen Heli Kekäläinen, 31-vuotias apulaisosastonhoitaja ja asiakassuunnittelija Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronista. Olen pohjakoulutukseltani lähihoitaja, jonka jälkeen opiskelin sairaanhoitajaksi ja valmistuin Savonia-ammattikorkeakoulusta Kuopiosta vuonna 2006. Sairaanhoitajaksi valmistumisen jälkeen tavoitteenani oli jatkaa opintoja jonkin aikaa työskenneltyäni. 

Minulla oli halu päästä eteenpäin, vaikka nautinkin sairaanhoitajan työstä kuntoutuksen parissa. Tähtäimessä oli hallinnollinen tai kehittämiseen, opettamiseen tai suunnitteluun liittyvä työ, en vain tiennyt vielä tarkasti mikä. Sairaanhoitajana työskennellessäni opiskelin työni ohessa muun muassa kansanterveystieteitä avoimessa yliopistossa. Minulle tarjottiin apulaisosastonhoitajan työtä Neuronissa yksilökuntoutuksen yksikössä ja otin sen vastaan. Tämä herätti sitten todellisen tarpeen jatkaa opintoja.

Oma esimieheni oli aloittanut YAMK-opinnot paria vuotta aiemmin samassa koulutusohjelmassa. Opinnot YAMK:ssa johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmassa kuulostivat juuri sopivilta myös oman työni ja opiskeluun liittyvien henkilökohtaisten tavoitteiden kannalta. Monimuoto-opetuksena järjestettävät opinnot tarjosivat mahdollisuuden opiskella työni ohella, joka oli tärkeä valintakriteeri silloin vielä kolmivuorotyötä tehdessäni. YAMK-opintojen käytännönläheisyys ja työelämään läheisesti limittyminen kuulostivat minulle sopivammalta opiskelumuodolta.

Parasta opinnoissani oli juuri käytännönläheisyys. Opintosisältö antoi erittäin laajat ja kattavat tiedot ja taidot esimiestyössä, hallinnollisessa työssä sekä kehittämiseen liittyvässä työssä.Omalla kohdallani koen, että opinnot antoivat minulle juuri sitä, mitä opiskeluja aloittaessa lähdin tavoittelemaan. Koin, että tehtävien liittäminen todelliseen työelämään antoi myös uuden ja syvemmän ulottuvuuden opintokokonaisuuksien ymmärtämiseen ja sisäistämiseen antaen samalla mahdollisuuden harjoitella toimimista työelämässä hyvin suunniteltujen tehtävien kautta. Opinnot tarjosivat myös mahdollisuuden harjoitella kansainvälisessä ympäristössä toimimista ja vuorovaikutusta, kun ryhmämme teki tutustumismatkan Brysseliin.

Opinnot tukivat myös henkilökohtaista kehittymistä ja kasvua ja antoivat voimavaroja ja tukea uudessa työtehtävässäni. Nyt opintojen myötä olen saanut mahdollisuuden laajentaa omaa tehtävänkuvaani. Apulaisosastonhoitajan työn lisäksi toimin yksilökuntoutuksen yksikön asiakassuunnittelijana ja tavoitteenani on kehittää asiakassuunnittelun prosessia entisestään. Nykyisessä työssäni pääsen hyödyntämään laajasti opintojeni kautta saatua tietoa, taitoa ja menetelmiä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube