Olet täällä

Osastonhoitaja Titta Kekäläinen

Olen Titta Kekäläinen, ja työskentelen Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronissa yksilökuntoutuksen osastolla osastonhoitajana. Lisäksi työnkuvaani kuuluu organisaatiomme työhyvinvointikoordinaattorin työtehtävät.

Olen valmistunut vuonna 1998 terveydenhoitajaksi ja vuonna 2000 sairaanhoitajaksi (amk). Sairaanhoitajan suuntautumisvaihtoehtona minulla on aikuistenhoitotyö. Lisäksi olen suorittanut mielenterveystyön erikois-tumisopinnot vuonna 2003 ja hallinnon ja johtamisen erikoistumisopinnot vuonna 2007.

Olen opiskellut työni ohessa lähes koko aikuisikäni. Minulle ammatillinen kehittyminen on tärkeä asia, koska tahdon tehdä työni mahdollisimman hyvin. Kun suoritin hallinnon ja johtamisen erikoistumisopinnot, jäi minulle kipinä lisätä tietotaitoani esimiehenä. YAMK-tutkinto oli hyvä vaihtoehto jatkaa opiskelua ja syventää osaamista sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmassa. Koulutus on laaja ja monipuolinen kokonaisuus ja se antaa valmiudet työskennellä hallinnollisissa tai asiantuntijatehtävissä monenlaisissa työpaikoissa. Tämä koulutusvaihtoehto oli mielestäni itselleni paras väylä edetä opinnoissani. Ammattikorkeakoulu tukee hyvin teoriatiedon ja käytännön kokemuksen yhteensovittamista ja niiden kautta oppimista.

Tavoitteenani omille opinnoilleni oli oman ammatillisuuden kehittäminen. Halusin saada lisätietoa johtamisesta ja kehittämisestä, että pystyn toimimaan omassa työssäni mahdollisimman hyvänä ja ammatillisena esimiehenä. Haaveilen, että voisin joskus työskennellä työhyvinvoinnin asiantuntijatehtävissä ja se on mahdollista tämän koulutuksen myötä.

Opinnoissani oli parasta se, että sain monipuolisesti ajankohtaista tietoa ja pystyin hyödyntämään omaa osaamistani ja kokemustani oppimisessani. Lisäksi opiskeluryhmän tuoma vertaistuki ja kokemusten vaihta-minen toivat hienoja oppimisen ja oivaltamisen kokemuksia. Tutor opettajamme oli todellinen ammattilainen ja sparraaja. Hänen tukensa kantoi myös vaikeiden opiskeluhetkien yli.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube