Laatu

Laatupolitiikan mukaisesti Savonian toiminnan ohjaaminen ja johtaminen perustuvat todennettuun tietoon ja jatkuvaan toiminnan parantamiseen, ammattikorkeakoulun perustehtävien erinomaiseen toteutukseen, opiskelijoiden ja henkilöstön työhyvinvointia edistävään toimintakulttuuriin sekä yhdessä sovittuihin laatutavoitteisiin. Laadun arviointi perustuu todennettuihin näyttöihin.

Savonia-ammattikorkeakoulussa laatu on toimintakulttuurin kivijalka. Toiminnanohjaus ja laadunhallinta linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Kantavana periaatteena on "Laatu kuuluu kaikille" -ajattelu, jonka mukaisesti kaikki toiminnot ja toimijat kytkeytyvät laatutyöhön. 

Laadunhallinnan tehtävänä on edistää Savonian tavoitteellista, tuloksekasta ja tehokasta toimintaa jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. 

Savonia-ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin ja sai laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 14.4.2016 alkaen. Savonian laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube