Johtamisjärjestelmä

Johtamisjärjestelmän perusrakenne koostuu vastuujohtajista, esimiesasemassa olevista päälliköistä ja tiimivetäjistä. Koulutusvastuualueiden johtaminen on määritelty koulutusvastuualoittain ja -vastuittain. Vararehtori johtaa korkeakoulupalveluita sekä Savonian pedagogista johtamista ja TKI-toimintaa. Hallinto- ja henkilöstöjohtaja vastaa hallintopalveluista.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube