Kumppanuudet

Savonian kumppanuusmalli määrittelee kotimaiset ja kansainväliset yhteistyötahot, jotka edistävät Savonian strategian toteutusta koulutuksessa, TKI-toiminnassa ja liiketoiminnassa. Osalle kumppanuuksista on laadittu sopimus, jossa määritellään sen tavoitteet, roolit, vastuut ja toimenpiteet. Kumppaneille on määritelty Savonian vastuuhenkilöt. Savonian tiimit ja työryhmät hoitavat sekä kehittävät kumppanuussuhteita.

Kumppanuuden laatua ja sen toteutusta seurataan vuosittain toteutettavalla sidosryhmäkyselyllä. Tutustu vuoden 2013 kyselyn raporttiin tästä. Vuoden 2014 kyselyn keskeisimmistä huomioista voidaan todeta seuraavaa:

Jo usean vuoden ajan toteutettu sidosryhmäkysely suoritettiin marras-joulukuussa 2014. Kyselyyn vastasi 260 Savonian yhteistyökumppania. Kyselyyn vastanneiden yleisimmät yhteistyömuodot Savonian kanssa olivat harjoittelut, opinnäytetyöt, sekä koulutukseen liittyvät projektit. Myös tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä neuvottelukuntayhteistyö oli aktiivista.

Kaikenkaikkiaan yhteistyöhön oltiin hyvin tyytyväisiä, keskiarvona yhteistyön toimivuus sai n. 3,5 / 4. Parhaimmiksi arvioitiin yhteydenoton helppoutta sekä lupausten pitämistä yhteistyön aikana. Tyytyväisyydestä kertoo myös vastaajien aikomus hyödyntää Savonian palveluita jatkossakin, jossa vastausten keskiarvo oli 3,5 / 4. Voimakkaimmin kasvanut kokonaisuus liittyi yhteistyökumppaneidemme kansainvälisyyden edistämiseen, jossa vastausten keskiarvo oli kasvanut 2,2:sta 2,7:ään.

Savonian kannalta oli ilo huomata, että kyselyssä toivotut asiat ovat juuri niitä joiden kehittäminen on jo käynnissä. Uuden liiketoimintapäällikön myötä tarjontamme tuotteistamiseen ja kumppanuustoimintaan tullaan panostamaan entistä enemmän, näistä asioista tulemme viestimään lisää kuluvan vuoden aikana.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube