Olet täällä

Vastuullisuus konkreettisina tekoina

Savonian rehtori Mervi Vidgrén ja talousjohtaja Seppo Lyyra.

Savonia-ammattikorkeakoulu on strategiassaan ottanut lähtökohdaksi vastuullisen vaikuttamisen. Myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja inhimillinen turvallisuus ovat vahvasti Savonian strategian ytimessä. Kun opetus- ja kulttuuriministeriö helmikuussa saa korkeakoulujen vuoteen 2030 yltävät strategiat voi olettaa, että kaikilla korkeakouluilla vastuullisuus on strategian kantavana voimana. 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (Arene) on luvannut, että ammattikorkeakoulukenttä on valmis tarjoamaan ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin. Arenen uutena työryhmänä aloittaa kestävyyden ja vastuullisuuden työryhmä, joka edistää ilmastokestävää ammattikorkeakoulutusta. Taustana vastuullisuusvalinnalle on YK:n kestävän kehityksen periaatteet ja ilmastomuutokseen sopeutuminen Suomen pyrkiessä ilmastoratkaisujen kärkimaaksi. Ammattikorkeakoulut voivat olla tässä esimerkkinä.

Lue Arenen blogi >>

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube