Olet täällä

Paperittomuus

Tulostamisen ja kopioinnin kehittäminen on kestävän kehityksen edistämistä Savoniassa. Savonian tavoitteena on vähentää paperille tulostamista ja kopiointia ja siirtyä käsittelemään dokumentteja sähköisesti. Kehitystyö tapahtuu Savonian tietohallinnon johdolla.

Savonian tulostamisen ja kopioinnin kehittäminen on aloitettu vuonna 2009 ja vuonna 2010 tehtiin tarvekartoitus, jonka jälkeen aloitettiin erilaisten laitteisto- ja ohjelmistopohjaisten ratkaisujen käyttöönotto pilotoimalla ratkaisuja Iisalmen ja Varkauden kampuksilla. Pilotointien jälkeen toteutusta on jatkettu eri kampuksilla.

Projektin tuloksena jokaisella Savonian kampuksella on aloitettu kustannustehottomien laitteiden vähentäminen ja tulostamista on keskitetty kustannustehokkaille laitteille. Lisäksi kampuksilla on aloitettu hyödyntämään sähköisiä menetelmiä tulostus- ja kopiointimäärien vähentämiseksi. Tulostamisen ja kopioinnin kehittäminen ja seuranta jatkuu projektin päättymisen jälkeen.

Vuoden 2011 tavoitteena on saada paperittomuus luonnolliseksi osaksi toimintaa kaikilla kampuksilla.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube